Rozpoczęcie pracy z programem

Krótka instrukcja jak rozpocząć pracę z programem.

Po uruchomieniu aplikacji należy ustawić informacje dotyczące sieci lokalnej. Po wejściu w sekcję Ustawienia -> Sieć lokalna można pobrać wydruk z kodami QR które umożliwią wejście na stronę tworzenia zamówień.

Klienci mogą korzystać z aplikacji na dwa sposoby – poprzez sieć lokalną (jeśli są połączeni z darmową siecią Wi-Fi w punkcie) lub też przez internet korzystając z drugiego adresu QR.

Wygenerowane kody QR i adresy warto umieścić w widocznym miejscu w punkcie, tak aby były dostępne dla klientów.

W przypadku stron internetowych należy skopiować adres który znajduje się poniżej drugiego kodu i udostępniać go klientom.

Adres będzie miał postać: https://app.foto.guru/XX gdzie XX to unikalny adres Twojego punktu.

Dodaj komentarz